Studijní karanténa #4

2020-03-20 13:06 Studijní karanténa #4

Metonymie, metafora a přirovnání

Dostáváme se do části, která je šílená. Ale není tak těžká, jak se zdá ? Ostatně je stejně všechny používáme v běžné mluvě.

Přirovnání je ze zmíněných věcí asi nejlehčí, protože funguje tak, jak napovídá sám název, přirovnáváme něco k něčemu. Pro přirovnání se používají nejčastěji slova „jako“ nebo „než“ (ale též „že“ či „až“).
Např.
Karlík je silný jako býk.
Její sukně je zelená jako tráva.
Oči má krásnější než západ slunce.
Mám hlad, že bych sežral koně. ?
Lže, až se mu od huby práší.

Pak je tu metafora. Ta se odlišuje od přirovnání tím, že nesrovnává něco s něčím, ale rovnou to tak nazývá. Osobně bych to nazval jako přirovnání bez přirovnání.
Zde opět pár příkladů:
Ty jsi ale kanec. (Kdyby se použilo přirovnání, mohla by věta znít např. „Ty jsi divoký jako kanec.“.)
Chapadla (větve) stromů na mě ve větru mávají.
Vytáhl na mě svého trpaslíka (malý tentononc).

Metafora může občas člověka zmást, protože si člověk není jist, zda to metafora je, či není: „Vytáhl na mě svůj tentononc, nebo opravdovýho trpaslíka?“.

A do třetice tu máme metonymii. Už jenom si pamatovat to slovo je občas problém. Zkusím začít příklady:
Čtu Čapka. (Nečtu Čapka, nýbrž dílo, které napsal.)
Poslouchám Dvořáka. (Neposlouchám Dvořáka, ale hudbu, kterou složil.)
Snědl dva pytlíky bonbónů. (Nesnědl pytlíky, ale jejich obsah.)
Praha vyzývá občany, aby nejezdili metrem do Brna. (Občany nevyzývá Praha samotná, nýbrž vedení Prahy.)

(Speciálním případem metonymie je synekdocha, kterou popíšu v jiném díle, pak jsem šoupnu odkaz.)

A teď tedy k vysvětlení pojmu. Jedná se o přenesení významu na základě věcné souvislosti – to, co je vyjádřeno metonymií, se slovem, které ho nahrazuje, souvisí.
Čtu Čapka. – Čtu Čapkovo dílo.
Poslouchám Dvořáka. – Poslouchám skladby, které napsal.
Snědl dva pytlíky bonbónů. – Snědl tolik bonbónů, kolik jich je obsaženo ve dvou sáčcích.
Praha vyzývá občany, aby nejezdili metrem do Brna. – Vedení Prahy vyzývá občany, aby nejezdili metrem do Brna.

Narozdíl od metonymie u metafory spolu souvisí výraz a jeho metafora jen podobností.
Chapadla stromů na mě ve větru mávají. (Větve působí svými pohyby či tvarem jako chapadla. Ale větv s chapadly jinak nijak nesouvisí.)
Vytáhl na mě svého trpaslíka. (Jeho tentononc je malý, podobně jako trpaslík. Krom podobnosti ale spolu jeho tentononc a trpaslík nesouvisí.)

A na závěr tu mám cvičení (řešení vespod příspěvku).
Rozhodněte, zda se jedná o metonymii, metaforu, či přirovnání.
1) Kamarád si koupil k počítači novou myš.
2) V uchu se nachází kladívko, třmínek a kovadlinka.
3) V koruně stromů bydlí zvířátka.
4) Dal si dvě plzně.
5) Je to lepší než drátem do oka.
6) Smaž tu tabuli!
7) K obědu jsem měl skvělou čínu.
8) Miloslav je krásnější než Sam.
9) Mám v tom pěkný guláš.
10) Ucho hrnce se zlomilo.
11) Je tak stará, že pamatuje Šemíka jako hříbě.
12) Pavel dostal slušnou čočku.
13) Snědl jsem dva talíře polévky.
14) Začal jsem číst Seiferta.
15) Na konci představení řekl skvělý vtip, byla to boží třešnička na dortu.

Napadají vás lepší příklady, či nějaký chyták? Nebo máte nějakej svůj trik, jak na to? Šup do komentářů. Budu za to jedině rád ?

#studentiStudentům #studijníKaranténa #SamovoKoronavirálníZlepšováky #českýJazyk #tropy #metafora #metonymie

-----------------------------------------------------------

Řešení:
1) Kamarád si koupil k počítači novou myš.
metafora
Nekoupil živou myš, ale zařízení, co je svým vzhledem tomuto zvířátku podobné.
2) V uchu se nachází kladívko, třmínek a kovadlinka.
metafora
Kladívko, třmínek i kovadlinka jsou pojmenovány podle své podobnosti s reálnými nástroji.
3) V koruně stromů bydlí zvířátka.
metafora
Koruna stromů je metaforou vrchní části stromu, která má podobu a monumentálnost královské koruny.
4) Dal si dvě plzně.
metonymie
Nedal si přímo plzně, nýbrž dvě piva značky PilsenUrqell (Plzeňský prazdroj).
5) Je to lepší než drátem do oka.
přirovnání
Srovnáváme s něčím, konkrétně s drátem do oka.
6) Smaž tu tabuli!
metonymie
Nemá smazat tabuli, nýbrž to, co je na ní napsáno (příp. nakresleno).
7) K obědu jsem měl skvělou čínu.
metonymie
Neměl jsem Čínu jako stát, ale pokrm, který je po Číně pojmenován.
8) Miloslav je krásnější než Sam.
přirovnání
Srovnáváme jeho podobu se Samem.
9) Mám v tom pěkný guláš.
metafora
Guláš jako pokrm je velice zmatečný, nemá řád, vše v něm plave, jak se mu zachce.
10) Ucho hrnce se zlomilo.
metafora
Držadlu hrnce se tak říká, protože připomíná tvarem ucho.
11) Je tak stará, že pamatuje Šemíka jako hříbě.
Přirovnání
Srovnáváme její stáří s tím, kolik let zpátky to bylo, když byl Šemík (kůň z jedné staré české pověsti) hříbětem.
12) Pavel dostal slušnou čočku.
metonymie
Pavel nedostal čočku jako luštěninu, ani nic jí podobné, nýbrž dostal trest.
13) Snědl jsem dva talíře polévky.
metonymie
Jí se polévka. Nikoli talíř.
14) Začal jsem číst Seiferta.
metonymie
Čte se knížka od Seiferta, nikoli Seifert jako takový.
15) Na konci představení řekl brutální vtip, což byla skvělá třešnička na dortu.
metafora
Vtip, který řekl, byl stejně dobrým zakončením, jako je třešnička na dortu.

Díky Kristýně/Monice za upozornění na potřebu alespoň zmínit u metonymie synekdochu.